Privacy verklaring Plannu.nl

Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Welke gegevens verzamelen wij

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. Bij het gebruik van Plannu.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om het mogelijk te maken afwezigheid te registreren in het systeem van Plannu.nl
Het gaat om de volgende gegevens:

Waar gebruiken wij uw gegevens voor

De firma Plannu.nl maakt alleen gebruik van uw gegevens indien er rechtstreeks, per e-mail, gecommuniceerd moet worden met de door u aangewezen administrator van Plannu.nl, dat is: de medewerker die voor uw domein binnen Plannu.nl de rol van administrator heeft.
De door u opgeslagen data, lees afwezigheidsplanning, wordt op geen enkele wijze gebruikt door de firma Plannu.nl en is alleen bedoeld voor u als klant.

Verwijderen van uw gegevens

Wanneer u besluit niet langer gebruik te willen maken van Plannu.nl dan kan de door u aangewezen persoon met de rol administrator alle gebruikers verwijderen en tenslotte zichzelf. Hiermee worden alle gegevens die betrekking hebben uw personeelsleden verwijderd.

Back-up en restore

Van alle gegevens wordt er dagelijks meerdere keren een back-up gemaakt. Deze back-ups van de data worden maximaal een week bewaard en zijn alleen bedoeld om bij een calamiteit de site te kunnen herstellen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site worden er alleen cookies op uw systeem geplaatst om aangemeld te blijven en gedurende het werken met Plannu is er een cookie nodig voor de functionaliteit.

Als u vragen heeft

Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt aan Plannu.nl kunt u die richten aan de Privacy Officer van Plannu.nl, via info@plannu.nl


Versie 1.2, laatst gewijzigd 5 oktober 2018